Forbrændingsanlægget

Aflæsningspriser for brændbart affald pr. 1. Januar 2018

Småt brændbart affald pr. ton ekskl. moms kr. 500,00
Brændbart storskrald pr. ton ekskl. moms kr. 600,00

 

Mindsteprisen for aflæsning af affald kr. 60,00 ekskl. moms.

Fejlaflæsset affald fjernes efter regning minimum pr. læs kr. 160,00 ekskl. moms.

Ved fejlindkodet affaldstype beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 80,00 ekskl. moms.


BESTEMMELSER

1.  Der må kun tilkøres forbrændingsegnet fast affald. Farligt affald modtages ikke.

2.  Alt affald skal leveres i siloen og evt. spild opfejes.

3.  Tilkørsel af affald skal foregå på lastbiler med komprimator eller bagtip med et max. lad på 6 m. I mindre omfang vil håndaflæsning være mulig.

4.  Sammenhængende affald, springmadrasser, væsker og affald, der ved opvarmning smelter, modtages ikke.

5.  Ved større mængder ensartede typer erhvervsaffald træffes forud særlig aftale. 

6.  Småt brandbart er normal dagrenovation og erhvervsaffald med største længde af faste genstande på 1 m.

7.  Storskrald er brændbart affald, der indeholder emner over 1 m, men mindre end L x B= 3 x 1,5m. Affaldet skal kunne neddeles.

8.  Anlæggets vejledninger og anvisninger skal følges.

9.  Evt. indsigelser skal rettes til driftsledelsen.


ÅBNINGSTIDER
 
Modtagelse af affald:

Mandag - fredag kl. 7.00 - 17.00