Samarbejde med Hinnerup Fjernvarme blev vedtaget

På den ekstraordinære generalforsamling i går hos Hammel Fjernvarme møde omkring 80 interesserede andelshavere op. Der var kun et punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af bestyrelsens forslag til et samarbejdet med Hinnerup Fjernvarme om køb af overskudsvarme i sommerperioden.

Direktør Niels Haugaard fremlagde perspektiverne og beregningerne ved   forslaget.

Efter en flittig spørgelyst fra andelshavere gik generalforsamlingen over til afstemningen, endte med 71 stemmer, 2 imod og 1 blank.

Forslaget blev således vedtaget.