Info Lading-Fajstrup

Nyttige informationer til Lading-Fajstrup forbrugere

Priser og rate opkrævning

Alle målere i Lading Fajstrup er blevet aflæst i uge 46. Der betales fra nu af Hammel priser.

I uge 48 vil pbs-opkrævning på rate 3 blive udsendt fra pbs.  De forbrugere, der ikke er tilmeldt pbs, vil modtage et opkrævningskort fra PBS.

Nyt budget vil blive udsendt inden for de kommende dage med posten.

Aconto varmebidraget opkræves over 4 rater pr. år. På nuværende tidspunkt er der 2 rater tilbage i dette regnskabsår, der forfalder henholdsvis d. 1/12-2014 og d. 02/03-2015.

 

Årsregnskab

Årsregnskab med det samlede årsforbrug der har Lading-Fajstrup priser indtil nu og Hammel priser fra nu af fremsendes i slutningen af Maj 2015.

 

Tilslutningsbidrag

Når projektet er afsluttet og vi har modtaget faktura på alt og alle lodsejer aftaler er afklaret beregnes det endelige tilslutningsbidrag. Vi håber beregningerne vil være afsluttet i løbet af januar 2015 eller senest februar 2015.

For dem der har valgt afdragsordning, starter afdragsordningen i næste regnskabsår den 1 maj 2015.