Ændring af regnskabsår

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling d. 25. April 2018 vedtaget at ændre regnskabperiode, således at regnskabet fremover afsluttes pr. 31.12.

Næste regnskabsperiode vil være forkortet til 8 måneder, 01.05.18-31.12.18.